Materielhuset 2019 katalog - Side 71Materielhuset A/S
Sikkerhed ved anvendelse af stiger
Hvert år sker der desværre mange ulykker i forbindelse med anvendelsen af stiger. Den største
risiko er, at stigen skrider ud nederst. For trappestiger er den største risiko, at de vælter. Fald fra
stiger kan give alvorlige skader.
Gennemtænkt design, fremstilling og anvendelsesmuligheder gør, at Scandos stiger giver brugeren
ekstra sikkerhed, tryghed og ergonomi!
Brug din sunde fornuft!
Er stigen godkendt?
Stigen skal som minimum opfylde den europæiske standard EN 131.
Scandos stiger opfylder også den nordiske standard INSTA 650.
Dette fremgår af etiketterne på stigen.
Er stigen stillet rigtigt op?
En enkelt- eller skydestige står sikrest, når den hælder ca. 75°.
Har du den rigtige stige til din arbejdsopgave?
Det er vigtigt at vælge en stige, der passer til den arbejdsopgave, man skal
løse. Stigen skal have den rigtige længde og være tilstrækkelig stabil.
Er stigen fejlfri?
Det er vigtigt, at stigen er fejlfri. De fleste fejl og mangler kan ses med det
blotte øje.
Er stigedupperne sikre?
Det er vigtigt, at stigens dupper er i god stand. Hvis de er slidte, skal de
udskiftes med nye, for at stigen skal stå så sikkert som muligt. Du kan få
nye stigedupper hos din Scando forhandler.
Hvordan er underlaget?
En stige bør ikke anvendes på et ujævnt eller ustabilt underlag. For at øge
­sikkerheden og anvendelsesmulighederne findes et bredt udvalg af til­
behør, se side 68–69. Brug det, hvor det er hensigtsmæssigt.
Er stigen det rigtige arbejdsredskab?
Overvej nøje om arbejdsopgaven kan udføres bedre og sikrere fra f.eks.
rullestillads, lift e.l.
Hvis stigen ikke kan opstilles sikkert – så anvend den ikke!
www.materielhuset.dk • Tlf. 70 22 24 02 • Fax 70 22 24 12 • info@materielhuset.dk
71

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm